پردیس سینمایی ساحل اصفهان

  • محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری و جمعی از سینماگران و مدیران فرهنگی و سینمایی کشور و اصحاب رسانه در مراسم افتتاحیه حضور خواهند داشت.