نمایشگاه هویت چهل تکه

  • نمایشگاه "هویت چهل‌تکه" تازه ترین آثار الهام عظیمی با تکنیک رنگ‌های خشک شده عصر جمعه 24 خرداد در گالری مژده به تماشا در می‌آید.