مهرگان ادب

  • فهرست ۲۱ رمان و ۲۱ مجموعه داستان نامزد دریافت نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه "مهرگان ادب" به همراه فهرست ۱۴ عنوان کتاب زیست‌محیطی نامزد دریافت جایزه "مهرگان علم" تا پایان مهرماه اعلام می‌شود.