مسلمانان

  • مراسم تجلی دوستی و الفت بین مسلمانان و مسیحیان جهان در ایران به همت مرکز بین المللی توسعه خواهر خواندگی شهرهای ایران عصر یکشنبه 10 دی ماه در کلیسای ارامنه تهران برگزار شد.