مخاطب

  • نمایش «مخاطب» به کارگردانی جابر رمضانی که اجرای آن از روز ۱۱ خرداد از سوی شورای نظارت اداره کل هنرهای نمایشی متوقف شده بود، دوباره روی صحنه می‌رود.