محمد حسین ساکت

  • نشست خبری نکوداشت هفته خوشنویسی صبح امروز سه شنبه با حضور غلامحسین امیرخانی، یدالله کابلی، محمد حسین ساکت، امیر احمد فلسفی، علی اشرف صندوق آبادی، علی شیرازی و عارف براتی در خانه هنرمندان برگزار شد.