قیام پانزدهم خرداد

  • قیام پانزده خرداد 1342 سرآغاز جدی یکی از بزرگترین رخدادها؛ یعنی انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران است. ریشه‌ها و علل آن، ارتباط نزدیکی با سیاست‌های حکومت پهلوی داشت و در واقع واکنش عملی مردم به سیاست‌های طاغوت بود. از طرف دیگر، بیانگر آمال و خواست مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (س) بود.