فلسطین آزاد

  • جمعی از شاعران و نویسندگان در آستانه فرارسیدن روز قدس برای همراهی با مردم مظلوم فلسطین و آزادگان جهان پویش بین‌المللی "فلسطین آزاد" را راه‌اندازی کردند.