شام غریبان

  • برگزاری مراسم شام غریبان حسینی مردم با روشن کردن شمع به نوحه سرایی و عزاداری پرداخته و در عزای مولای مظلوم خود گریستند.