سمینار علمی پژوهشی بررسی تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی

  • مجموعه مقالات سمینار علمی- پژوهشی "بررسی تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی" در قالب کتاب "تئاتر و انقلاب" منتشر شد.