دل‌آرام آصفی

  • نمایشگاه گروهی "کران" با گردآوری بهنام کامرانی و آثاری از دل‌آرام آصفی، طناز بریری، پریسیما بهرامی، آذین ذوالفقاری و پریا فرخی تا 17 اسفند ماه در گالری ویستا برپاست.