خروس

  • آثاری از دو هنرمند جوان کشورمان، مهرداد فلاح و علیرضا مجیدی در یک دوئت دونفره تحت عنوان خروس در artgallery 7 استانبول به نمایش درخواهد آمد.