جایزه شاملو

  • حافظ موسوی گفت: آرزو داشتم که یک روز "جایزه شاملو" جایگاهی مثل "جایزه الیوت" پیدا کند البته ما هنوز به آن‌جا نرسیده‌ایم، اما همیشه می‌توانیم به یک آرمان خوب فکر کنیم و امیدوارم نسل جوان تلاش کند به این آرمان نزدیک شود.