بهمن مرادنیا

  • بهمن مرادنیا، استاندار کردستان در بازدید از پروژه پردیس سینمایی سقز گفت: افزایش سه سالن و ۴۸۹ صندلی سینمایی در کنار امکانات فرهنگی در مرکز شهر سقز، در این شرایط سخت کرونا نشان از اهتمام و دغدغه ارزشمند متولیان امر دارد و شایسته تقدیر است.