:: صفحه اصلی ::
درخشش در ساعت مقرر/Media/Image/Gallery/635/634919423548300000.jpg,نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.,1,13/Media/Image/Gallery/635/634919423546425000.jpg,سیاوش چراغی‌پور در نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی به ایفای نقش می‌پردازد.,2,13/Media/Image/Gallery/635/634919423545643750.jpg,بهار نوحیان و بهناز نازی در نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی بازی می‌کنند.,3,13/Media/Image/Gallery/635/634919423544393750.jpg,نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.,4,13/Media/Image/Gallery/635/634919423544081250.jpg,نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.,5,13/Media/Image/Gallery/635/634919423543143750.jpg,کتانه افشاری‌نژاد و بهناز نازی در نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی بازی می‌کنند.,6,13/Media/Image/Gallery/635/634919423542050000.jpg,نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.,7,13/Media/Image/Gallery/635/634919423541425000.jpg,رویا افشار در نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی به ایفای نقش می‌پردازد.,8,13/Media/Image/Gallery/635/634925314837613750.jpg,نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.,9,13/Media/Image/Gallery/635/634919423539081250.jpg,کتانه افشاری‌نژاد در نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی به ایفای نقش می‌پردازد.,10,13/Media/Image/Gallery/635/634919423540175000.jpg,نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.,11,13/Media/Image/Gallery/635/634919423537675000.jpg,کتانه افشاری‌نژاد در نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی به ایفای نقش می‌پردازد.,12,13/Media/Image/Gallery/635/634919423534081250.jpg,نمايش ˝درخشش در ساعت مقرر˝ به نویسندگی و کارگردانی حمیدرصا نعمتی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.,13,13