۱۳۹۵ جمعه ۷ آبان

فرهنگ و ادبیات مطالب امروز: 2

نگاهی به جایزه معتبر من بوکر / چند نویسنده جایزه بوکر، نوبلیست هم شدند؟ جایزه ˝من بوکر˝ در تمام سالیانی که برپا بود نشان داد که جایزه‌اش برای نویسندگان سرشناس نیست. در قریب به نیم قرن اخیر تعداد نویسندگان سرشناس این جایزه به تعداد انگشتان دست‌ها‌ هم نیست. شاید هم این نوی...