۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تير

مد و لباس مطالب امروز: 3

از مد شدن رنگ‌های تند تا شخصیت‌شناسی افراد با استناد بر پوشش و تیپیک مدرس دانشگاه و طراح لباس می‌گوید نمی‌توان پیشرفت مد جهان با کمک اینترنت و فضاهای مجازی را منکر شد.