۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد

مد و لباس مطالب امروز: 1

مشکی رنگ عشق است؟ تاکنون به تأثیرات روحی و روانی رنگ مشکی فکر کرده‌اید و آیا می‌دانید در روان‌شناسی رنگ‌ها سیاه نمایانگر مرز مطلق است؟