به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری،  محمدحسین اسماعیلی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه وظایف دفتر آموزش و مصوبه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری، فرایند ثبت تقاضا و صدور مجوز، ثبت اطلاعات دقیق و به‌روز و تهیه بانک اطلاعات آموزشگاه‌های آزاد هنری در سامانه آموزشگاه‌ها انجام می‌شود.

اسماعیلی افزود: بیش از ۶۵۰۰ آموزشگاه آزاد هنری در سراسر کشور فعالیت دارند و در شش ماه اول امسال تعداد  ۲۴۹ پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد هنری صادر شده که از این تعداد ۱۲۳ پروانه در رشته تجسمی، ۱۰۳ پروانه در رشته موسیقی، ۱۹ پروانه در رشته هنرهای نمایشی، ۱۰ پروانه در رشته خوشنویسی و ۲ پروانه در رشته هنرهای سنتی صادر شده است و از این تعداد ۱۰۷ مجوز مربوط به مناطق محروم و کم‌برخوردار است.

مدیرکل دفتر آموزش در خصوص فعالیت های بخش صدورکارت صلاحیت تدریس گفت : سامانه  صدور کارت صلاحیت تدریس ، در راستای تقویت کیفی آموزش هنر در آموزشگاه ها و به منظور تسهیل و تسریع در صدور کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری راه اندازی شده است که ثبت و بررسی درخواست ها از طریق این سامانه و برگزاری آزمون متقاضیان  کارت صلاحیت تدریس  با نظر اساتید فن  صورت می پذیرد.

وی با اشاره به تعداد کارت های صادر شده در شش ماه اول سال جاری گفت : تعداد ۶۷۷ کارت صلاحیت تدریس از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده است که از این تعداد ۴۳۳  کارت در رشته موسیقی، ۱۸۸ کارت در رشته تجسمی، ۲۸ کارت در رشته نمایش، ۲۱ کارت در رشته خوشنویسی و ۷ کارت در رشته هنرهای سنتی صادر شده که تعداد کل کارت های صادر شده از ابتدای شروع به کار سامانه تاکنون حدود پنج هزار  کارت صلاحیت تدریس می باشد.

مدیرکل دفتر آموزش در خصوص مجوز های صادر شده شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ در بخش هنرستان های هنرهای زیبا سراسر کشورگفت : با توجه به سیاست توسعه رشته های هنری در هنرستان هنرهای زیبا در رشته موسیقی چهار مجوز شامل: (نوازندگی ساز ایرانی )در مقطع متوسطه اول هنرستان پسران مشهد،  (نوازندگی ساز جهانی ) هنرستان پسران بم،  (نوازندگی ساز ایرانی ) هنرستان پسران همدان، (نوازندگی ساز جهانی ) هنرستان پسران قزوین و در رشته گرافیک و نقاشی  چهار  مجوز شامل :  هنرستان دختران ایلام، هنرستان پسران ایلام،  هنرستان دختران سنندج و هنرستان دختران بجنورد، در رشته سینما و پویانمایی  سه مجوز شامل: هنرستان دختران ساری ، هنرستان پسران بندر عباس  و هنرستان پسران اصفهان و همچنین مجوز راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا ی دختران اهواز نیز صادر شده است.

اسماعیلی درباره فعالیت‌های بخش آزمون‌های مهارتی دفتر آموزش در نیمه اول سال گفت: آزمون‌های بخش مهارتی کاردانش در هر سال تحصیلی در سه دوره ادواری و جامع برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان گواهینامه دریافت می‌کنند که در آزمون خرداد ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۹۵۷ نفر و در آزمون شهریور ۱۷۹۹۸ نفر گواهینامه گرفتند.