سرویس تئاتر هنرآنلاین: مجموعه کلژدوفرنس شامل نطق‌ها و تزهایی است که اساتید و پروفسورهای صاحب نظریه در این مرکز علمی و دانشگاهی مشهور فرانسه ایراد کرده‌اند. برخی از این سخنرانی‌ها توسط اشخاصی چون میشل فوکو، ژیل دلوز و... تبدیل به درس‌گفتار شد و یکی از جریان‌سازترین تئوری‌های فرهنگی - هنری قرن بیستم را ممکن ساخت.

انتشارات فرهنگ جاوید که مدتی است دست به ترجمه و چاپ این سخنرانی‌ها و تزها زده است این بار نطق ژان نیشه را با عنوان "تئاتر وجود ندارد" با ترجمه  مهستی بحرینی راهی بازار کتاب کرده است. ژان نیشه که یکی از کارگردانان و مدرسین صاحب سبک تئاتر فرانسه است در این متن آخرین یافته‌های خود را درباب تجربه تئاتر و چیستی و چگونگی آن در زمانه حاضر بیان کرده است.

کتاب "تئاتر وجود ندارد" که به تازگی و از این هفته توزیع آن در بازار کتاب صورت گرفته، اثری است که می‌تواند راه‌های نوین و شیوه‌های جدیدی را در خواننده خود برای نگاه و درک هنر نمایش و همچنین اجرای تئاتر ایجاد کند.