به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، اسامی شرکت‌کنندگان و آثار پذیرفته شده در بخش پژوهش اعلام گردید.

هیات انتخاب این دوره، متشکل از: دکتر شیوا مسعودی، دکتر کامران سپهران و دکتر پرستو محبی، پس از بحث و تبادل نظر با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در فراخوان و نظر به رویکردهای این دوره از جشنواره اسامی آثار پذیرفته شده را به اتفاق آرا و به شرح زیر اعلام می‌دارد.

 ۱ .حضور در غیاب مفاهیم 

"بررسی حضور فعالانه یا منفعلانه‌ی اشخاص، کارگردانان، و نظریه پردازان بزرگ جهان در ایران در بین سال‌های  

هزار و سیصد و شصت و پنج تا هزار و سیصد و نود و پنج" 

نویسنده: پویا شهرابی

۲ .مطالعه تحلیلی_تطبیقی نقش آموزش دانشگاهی تئاتر در پیشبرد تئاتر شهرستان‌های کرمان، تبریز و اراک 

نویسنده: سام ایزدی خالق آبادی

۳ .نوشتار زنانه در نمایش‌های شادی‌آور زنان 

نویسنده: سپیده شمسی

۴ .تئاتر خصوصی و دانشگاه 

نویسنده: سجاد یاری

۵ .بررسی پایان‌نامه‌های دانشجویان رشته‌ی نمایش دانشگاه تهران در دهه‌ی شصت با رهیافت جامعه‌شناسی 

پیر بوردیو 

نویسنده: رضا نادری و نگار ساعدی

۶ .ایده‌ی دراماتورژی فلسفی: صورت هرمنوتیکی مفهوم امر تراژیک نزد نیچه 

نویسنده: سعید نیکورزم

۷ .بررسی تقابل سنت و مدرنیته در پایان‌نامه‌های سال‌های هزار و سیصد و چهل و سه تا هزار و سیصد و پنجاه و هفت دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌ی نمایش دانشگاه تهران 

نویسنده: رضا نادری

۸ .مطالعه حضور و مشارکت زنان در تئاتر معاصر ایران 

نویسنده: سعدی محمدی عبدی

۹ .بررسی بسترهای سیاسی_اجتماعی دهه‌ی هشتاد در آثار اساتید امروز و دانشجویان دهه‌ی هفتاد دانشگاه‌های تهران و هنر و معماری و تأثیر آن بر نمایشنامه‌نویسان سال‌های بعد با تمرکز بر آثاری چند از نغمه  

ثمینی، ایوب آقاخانی و علیرضا نادری 

نویسنده: یاسمن طاهری خسروشاهی

 ۱۰ .ساز و کار پنجره‌های کانونی شدگی در واسازی روایت نمایشی هملت 

"مورد مطالعاتی روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند تام استوپارد" 

نویسنده: احسان آجرلو

۱۱ .بررسی کمی آثار ترجمه شده و تألیفی درباره‌ی نظریه تئاتر برشت در ایران 

نویسنده: فاطمه زارع پور

۱۲ .نقش جریان‌های بیرون از آکادمی بر دانشگاه و تئاتر در عرصه‌ی عمومی با نگاهی به جریان ترجمه، تفکر  

در ایران 

نویسنده: نیما شهرابی

۱۳ .پروبلماتیزه کردن مکبث در ایران 

نویسنده: یوسف باپیری و مجتبی کریمی

 ۱۴ .بازیابی عروسک شدگی در نظریه تحلیل رفتار متقابل با بررسی موردی نمایشنامه هملت اثر شکسپیر 

نویسنده: سحرناز متعبد

لازم به ذکر است تمامی آثار انتخاب شده باید مقاله‌ی کامل خود را در مهلت مقرر (تا ۱۵فروردین ۱۳۹۶) طبق شرایط و ضوابط مندرج در فراخوان آماده و برای ارزیابی نهایی به دبیرخانه‌ی تئاتر دانشگاهی ارسال کنند.

یادآور می‌شود، بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، از  ۱۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دبیری مهدی گمار برگزار می‌شود