به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ، در بخش ایرانی سمینار بین المللی "تئاتر و ظرفیت بخش غیر دولتی " 16 مقاله از پژوهشگران شناخته شده کشور ارائه می‌شود.

با اعلام هیات علمی سمینار ، از ایران رحمت امینی و مرضیه کریمیان کالکی با مقاله "تاثیرسالن های خصوصی درگسترش و رشد تئاتر در شهر تهران" ، بهزادقادری با مقاله "تئاتر یا فضای تئاتری؛ دولتی یا غیردولتی؟" ،  اردشیرصالحپور با مقاله "تمرکزگرایی و استبداد، دوعامل بازدارنده تئاترخصوصی در ایران"، رضا کوچکزاده با مقاله "بررسی بازدارنده‌های خصوصی شدن تئاتر در ایران" در این سمینار حضور خواهند داشت.

فرزادمعافی مقاله "تأثیر موج سوم علمی دردانشگاه های غیردولتی برتئاتر دولتی" ،پرستو محبی مقاله  "به کارگیری ظرفیت‌های علمی وعملی تئاتردانشجویی در بدنه تئاتر غیردولتی"، شیوا مسعودی مقاله "نقش دراماتورژ در هویت بخشی به تئاترهای خصوصی(غیردولتی)" و غزاله رشیدی مقاله "شناسایی مؤلفه‌های سرمایه گذاری در بین اعضای گروه‌های تئاتر به منظور ارائه راه حل" را ارائه می‌کنند.

عطاالله کوپال مقاله ای تحت عنوان " کیفیت تعامل دولت با توسعه" ، یوسف باپیری واشکان خیل نژاد مقاله ای با عنوان "بررسی رابطه نهاد دولت با تئاتر در ایران- پس ازخصوصی سازی دولتی با تکیه برتولیدات تئاترهای بخش غیردولتی در دولت یازدهم" ، زهراخوشبویی، محمدعلی ابوترابی وحسن جودکی مقاله ای با عنوان "مداخله‌ی دولت درتئاتر ایران: قاعده دربرابر صلاحدید" را ارائه می‌کنند.

لاله تقیان در این سمینار بین المللی مقاله ای با عنوان "رابطه‌ی تئاترخصوصی وبخش دولتی" ، فراز فلاح نژاد مقاله ای با عنوان "نقش روابط عمومی در فرایند خصوصی سازی تئاتر ایران"، ولی الله شالی مقاله ای با عنوان "ضرورت‌های تئاترغیردولتی در ایران براساس گفتمان‌های مدنی"، مریم دادخواه و کیمیا خطیب زاده مقاله ای با عنوان "رشد کمی و کیفی اجراها در سالن‌های پایتخت با تمرکز بر تالار ایرانشهر" و علی قلیپور مقاله ای با عنوان "سیاستگذاری فرهنگی، دولت و مساله ی تئاترعامه پسند و جاذبه‌های آن" را ارائه خواهند کرد.

سمینار بین المللی "تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیر دولتی " از 15 تا 17 اسفند ماه 1395 با ارائه 30 مقاله و برپایی 8 میزگرد در مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار می‌شود.