به گزارش هنرآنلاین، مخاطبان و علاقمندان می‌توانند در این شماره علاوه بر مقالاتی با عنوان‌های "تئاتر یونان در دوران رکود " ، " تئاتر و رکود اقتصادی در ایسلند " ، " موضوع بر سر بودجه است: تئاتر اسپانیایی در رکود اقتصادی" و گفتگویی با دکتر رحمت امینی را بخوانند.

در بخش نقد تئاتر نیز نمایش‌های ، " شب اسرار آمیز " به قلم " سعید محبی "، نمایش " سردار " به قلم " رضا آشفته "، نمایش " زمستان " به قلم " حمید کاکاسلطانی"، نمایش " نیازمندی‌ها " به قلم " عبدالرضا فریدزاده "، نمایش " زبان کوهستان" به قلم " آزاده فخری  مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مجله نمایش در این شماره  در بخش بین الملل به سراغ یونان (بخش دوم) رفته است و درباره‌ی تئاتر این کشور پرونده ای را گشوده است ؛ در این بخش  مطالبی "یادداشتی بر نقد و نشر در تئاتر یونان " ،"نمایشنامه نویسان معاصر یونان " و گفتگویی با " آندرئاس فلوراکیس برای مخاطبان و علاقمندان منتشر شده است.

در بخش دیگر مجله مقالاتی با عنوان  "تئاتر ساخت تجربه" از  "دان رونن" و  " تحلیل متن (بخش ششم)"  از دیمون کلی  به همراه گفتگوهایی با "  یاسمینا رضا " ، " دیپن سیوا رامن" ، " پل هلر"  ، "  حسن محمد باقر " و "دکتر حسین فرخی " را در بخش‌های مختلف مجله منتشر کرده‌ایم.

شماره 207 مجله نمایش، ویژه آذر ماه 95، به مدیرمسئولی مهدی شفیعی و سردبیری نصرالله قادری در 112صفحه برای علاقه‌مندان حوزه تئا‌تر چاپ و توزیع شده است.