به گزارش هنرآنلاین، حسین پارسایی، شهرام گیل آبادی و مسعود رایگان داوران بخش "مدافعان حرم" سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی "خمسه" را تشکیل دادند.

بدین ترتیب هیات داوران در این بخش 8 نمایش را مورد داوری قرار می‌دهند.

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی "خمسه" به دبیری علی‌اصغر خسروی آبان و آذرماه در تهران برگزار می‌شود.