به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی سوگواره "خمسه"، کوروش زارعی، جلیل فرجاد و فرهاد بشارتی به عنوان دوران بخش بچه‌های مسجد سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آئین‌های مذهبی "خمسه" آثار را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

لازم به ذکر است محراب محمدزاده مسئولیت این بخش از سوگواره را بر عهده دارد.

توجه به تئاتر مردمی یکی از مسائل جدی امروز تئاتر کشور و ترویج این هنر در میان مردم است، اتفاقی که بخشی از  آن در کنار راهکارهای بسیارش باید در پایگاه‌های از پیش تعیین شده مردم صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اجتماعی مردم، مسجد است. مساجد به جهت وجود طیف عظیمی از مخاطبان در سنین مختلف مرکز خوبی برای ارائه آثار هنری با مفاهیم مورد وثوق است. مفاهیمی که البته توسط مردم خلق می‌شوند و شاهد تئاتر مردم برای مردم خواهیم بود.

این بخش با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار خواهد شد.

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی "خمسه" به دبیری علی‌اصغر خسروی آبان وآذر ماه  در تهران برگزار می‌شود.