به گزارش هنرآنلاین،  احمدحسن‌موسی ساعدی، مشاور هنری بخش سینما و تئاتر وزارت فرهنگ و گردشگری عراق، عبدالجمیل خالقی، معاون مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سیدمنصور رحمانی، مدیر کل تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به همراه کیوان نخعی مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی از سایت ایران تئاتر بازدید کردند.

در این بازدید، علی اکبرعبدالعلی زاده سردبیر سایت ایران تئاتر بخش های مختلف و متنوع این سایت را در حوزه تولید محتوی و بانک های اطلاعاتی و تخصصی برای مهمانان معرفی و توضیحاتی را درباره نحوه فعالیت و ساختار این رسانه  ارائه کرد.

همچنین مهمانان از نزدیک با همکاران ایران تئاتر ، نحوه انجام کار و ساختار اجرایی این رسانه آشنا شدند.

پنجره ای به تئاتر ایران برای مخاطبان جهانی

احمدحسن‌موسی ساعدی، پس از توضیحات سردبیر ایران تئاتر درباره فعالیت های این سایت گفت: من بسیار لذت بردم. در این سایت تعریف و اطلاعات کاملی و شگفت آوری درباره تئاتر ایران وجود دارد. وارد شدن به این سایت ، ورود به شناخت تئاتر ایران است. از طریق ایران تئاتر می توان با تئاتر ایران آشنا شد و این درگاه برای مخاطبان جهانی یک پنجره برای آشنایی با تئاتر ایران در گستره بین المللی است.

وی افزود: مسلما کیفیت فراگیر این سایت حاصل برنامه ریزی و تلاش های موثریک گروه منسجم است . از دست اندرکاران سایت تشکر می کنم و امیدوارم بخش عربی نیز زودتر راه اندازی شود تا ما هم از این سایت استفاده کنیم.

ایران تئاتر با دسترسی جهانی  در تعامل کشورهای بسیار موثر است

 سیدمنصور رحمانی مدیر کل تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفت: در کشور دوست و برادر ایران دیدم که تئاتر در سطح بالایی کار می شود و پیشرفت جهانی تئاتر ایران بسیار چشمگیر است.

ایران تئاتر ظرفیت های وسیع تئاتر ایران را به خوبی منعکس می کند و ما به عنوان کشورهمزبان با ایران به خوبی می توانیم از منابع تخصصی موجود در این سایت برهببریم و برای توسعه تئاتر افغانستان از آن بهره ببریم .

وی افزود: فرهنگ ما و شما مشترک است و تفاوت چندانی ندارد. امیدوارم کشورهای ما به هم نزدیک تر و ارتباطات فرهنگی میان دو کشور گسترده شود و از طریق نشست مدیران هنرهای نمایشی بتوانیم به کشورهای عرب زبان هم نزدیک شویم و به تعامل بیشتری برسیم. در این میان وجود درگاه ایران تئاتر با دسترسی های خوب جهانی بسیار موثر است.

بهره برداری افغانستان  از منابع غنی و ساختار ایران تئاتر

در ادامه عبدالجمیل خالقی معاون مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفت: از مدیرات کلان تئاتر و دست اندرکاران ایران تئاترتشکر می کنم که باعث می شوید، ارتباطات کشورهای همسایه موثرتر باشد. نکات نو و جدید و بسیار خوبی در تئاتر ایران دیدم. پیشنهاد می کنم تئاتر ایران ازطریق این امکان نقش بیشتری در بازاریابی هنرتئاتر منطقه داشته باشد چرا که ظرفیت دارد تا وسعت بیشتری داشته باشد و برای کشورهای همسایه الگوسازی کند.

وی تاکید کرد: ما نیز می توانیم با بهرگیری از منابع غنی تحقیقاتی و متون و ساختار تئاتر ایران برای توسعه تئاتر کشورمان بهره برداری کنیم.

سرمایه گذاری روی ظرفیت بالای هنر برای توسعه همکاری های فرهنگی

کیوان نخعی مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی نیز در پاسخ به نگاه پر احساس مهمانان خارجی این دیدارگفت: سخنان مطرح شده در این بازدید حاکی از این است که هنر مرز ندارد و هنرمند واقعی با نگاهی انسان دوستانه به تعامل فرهنگی تاثیر گذار می اندیشد.

این نمایشنامه نویس و کارگردان افزود : ظرفیت بالای هنربهترین زمینه سرمایه گذاری برای توسعه همکاری های فرهنگی میان کشور هاست . هنرمندان و مدیران هنرهای نمایشی ایران بسیار امیدوارند نشست های فرهنگی مانند نشست مدیران هنرهای نمایشی کشورهای غرب آسیاادامه پیدا کند ومنشا اثر باشد.

هنر و فرهنگ ایران امروز از تعامل مستمر با کشورهای ایران فرهنگی غنی تر می شود

 در این بازدید علی اکبر عبدلعلی زاده گفت: آنچه مسلم است، ایران با جغرافیای فعلی منبع و منشاءهمه فرهنگ غنی ایران نیست و کشورهای ایران فرهنگی هریک درجایگاه تاریخ ساز خود مولد بخش های مهمی از فرهنگ و هنر و جهانبینی هستند.

ساختار نظام فرهنگی کشور در مسیر پیش رو با این نگاه فراتر از اشتراک فرهنگی به دنبال انطباق های فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه لازم است ایران امروز  سرچشمه منابع ادبی ، تاریخی ، دیوانی و... را به درستی در کشورهای همسایه خود جستجو کند گفت : همچنان که افغانستان یا همان خراسان بزرگ مهد قوام و توسعه زبان پارسی و اندیشه عرفانی در جهانبینی ایران است ، عراق مهد زایش دیوانسالاری و توسعه مدنیت این فرهنگ است و برای ما نیز لازم است در تعامل با کشورهای دیگر ضعف های بیانی و گویشی و ساختار های شخصیتی و اجتماعی خود را بازشناسی کنیم و اینگونه است که ایران نیز تشنه تقویت روابط فرهنگی با دیگر کشورهاست.

وی افزود: در دیپلماسی فرهنگی امروز در منطقه ضروری است اهمیت همه کشورها را یکسان می بینیم. همانقدر که ایران مهم است، افغانستان ، عراق ، تاجیکستان و...مهم هستند،چرا که ریشه فرهنگی ما یک منبع واحد دارد.  کشورهای حاضر در ایران فرهنگی کاملا از یک فرهنگ بهره می گیرد حتی اگرحکومت های منطقه گاهی به لحاظ سیاسی با هم زاویه پیدا  کنند مردم و هنرمندان این کشورها می توانند با اتکا به خوشناسی فرهنگی زمینه همگرایی را فارهم کنند.

عبدالعلی زاده باردیگر با تاکید بر اینکه ویژگی های جهانبینی ایرانی فقط شامل ایران با جغرافیای فعلی نیست، تصریح کرد:تاثیرات ایران فرهنگی دراین انسجام توانسته  تا شرق دور برود تا جایی که اشتراک فرهنگی عمیق با چین پیدا کند . در عین حال همین انسجام فرهنگی باعث شده اندیشمندان و فرهیختگان ژاپنی همواره اعلام کنند ایرانیان تمدن را به ژاپن داده اند. نکته ای که امروز برای خود ایرانی ها باور کردنی نیست. به یقین با نشست های فرهنگی از جمله نشست مدیران هنرهای نمایشی ،ظرفیت های ایران فرهنگی دوباره احیا می شود.

وی در پایان با ابراز خوشحالی از حضور مهمانان فرهیخته کشورهای همسایه در فضای تئاتر ایران گفت : برای توسعه ارتباط رسانه های فرهنگی در حوزه تخصصب تئاتر استقبال می کنیم و هنرمندان و مدیران هنرهای نمایشی کشورهای منطقه درگاه ایران تئاتر را پایگاه انتشار اخبار و اطلاعات تئاتر کشورهای خود بدانند و راه های ایجاد همکاری های پایدار را تقویت کنند.