به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، هیات مدیره خانه تئاتر در جلسه روز شنبه ۲۹ مرداد حق عضویت سال ۱۴۰۱ را مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان تعیین کرد و براین اساس اعضا تا تاریخ ۱۵ مهر فرصت دارند حق عضویت را از طریق پروفایل کاربری خود در سایت خانه تئاتر پرداخت کنند.

همچنین، هیات مدیره خانه تئاتر در سال ۱۳۹۶ تصویب کرد که اعضای بالای ۶۵ سال از پرداخت حق عضویت معاف هستند و از سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمده است.

از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به دلیل کرونا از اعضا حق عضویت دریافت نشد.