به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، فصل هشتم از دور نوین این پروژه، که با نام «مناسبات انسانی در جهان پس از کرونا» فراخوان خود را منتشر کرد و برگزیدگان خود را شناخت، در این مقطع از برگزاری خود، به صورت حضوری با اعضای هیئت علمی این فصل، متشکل از تهمینه محمدی، محمد نباتی و شرکت‌کنندگان از ۶ استان کشور تشکیل خواهد شد و اعضای هیئت علمی و شرکت‌کنندگان به نشست و گپ‌و‌گفت درباره‌ نمایشنامه‌های نوشته‌شده خواهند پرداخت.

پس از این کارگاه‌ها در صورت نیاز به بازنویسی آثار، شرکت‌کنندگان فرصت خواهند داشت تا آثار نهایی خود را برای تأیید اعضای هیئت‌علمی فصل، به دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ی هنری تحویل دهند.

ایوب آقاخانی، مسئول این دفتر اعلام کرد مطابق دوره‌های پیشین آثار برگزیده در نوبت چاپ از سوی انتشارات سوره‌ مهر و در قالب مجموعه‌ای به نام «فصل سفید» قرار خواهند گرفت.