به گزارش هنرآنلاین، «اتاق هملت» دومین اثر بابک محمودزاده تلفیقی از سبک‌های سوررئال و اکسپرسیونیسم است که بر اساس هیجان‌نمایی حاصل از آن از عناصر سبکی چون گریم، طراحی لباس، طراحی دکور و بازی‌های اغراق‌آمیز بهره برده تا مبتنی بر عناصر روایی چون دیالوگ‌های فرامتنی به عمق قصه‌ هملت نفوذ کند.

استفاده از آکسسوارهای متعدد و کاربردی سویه‌های تفسیر را بر اثر باز و مخاطبش را با تئاتری معناگرا روبرو می‌کند. «اتاق هملت» برداشتی آزاد از نمایشنامه «هملت» ویلیام شکسپیر است که مضامینی چون زیست رسانه‌ها در جهان مدرن و جنگ قدرت‌ها را با درونمایه‌ از مکر، عشق، تردید و خودویرانگری برای مخاطبانش عیان می‌کند.