به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر و همچنین تالار هنر و تماشاخانه سنگلج به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «شکوفه‌های گیلاس» به کارگردانی سید محمد مساوات  که از 30 تیر ماه اجرای خود را در  تالار اصلی تئاتر شهر با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 120 هزار تومان آغاز کرده، تا به امروز با مجموعه 2 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف‌دار و مهمان) و میزبانی از 887 تماشاگر به فروشی معادل 102 میلیون و 540 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی که از روز جمعه 17 تیرماه اجرای خود را  در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر آغاز کرده است تا روز 31 تیر ماه با هفت اجرا، قیمت بلیت 80 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) یک هزار و 800 تماشاگر و 133 میلیون 280 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «تب» به کارگردانی رویا کاکاخانی نیز  که از روز 24  تیرماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 7 نوبت اجرا و میزبانی  از 413 تماشاگر به فروشی معادل 23 میلیون و 310 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم  که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع 20 اجرا و 548 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 22 میلیون و 75 هزار تومان دست پیدا کرد.

لازم به توضیح است اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از«کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تاکنون با در نظر گرفتن ظرفیت 72 نفری تالار، قیمت بلیت 50 هزار تومان، 24 اجرا و یک هزار و 190 تماشاگر به فروشی معادل 45 میلیون و 45 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «مجلس شبیه خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که از روز 22 تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر روی صحنه رفته با (احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) قیمت بلیت 50 هزار تومان، 162 تماشاگر و  9 اجرا به فروشی معادل 7 میلیون و 675 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «غول نخود فرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم  که از روز 9 تیر ماه  با قیمت بلیت 30 هزار  تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع 16  اجرا و یک هزار و 928  تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل  45 میلیون  49 هزار تو مان دست یافته است.

نمایش «پنگوئن‌ها» به کارگردانی زیبا برجی‌فلاح که از جمعه دهم تیر با قیمت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 17 اجرا و هزار و  918 تماشاگر (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروش 42 میلیون و 910 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی که اجرای آن از یک تیرماه با قیمت بلیت ۵۰ و ۴۰ هزار تومان آغاز شده بود، با 25 نوبت اجرا و میزبانی از 3584 تماشاگر (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروش 109 میلیون و 324 هزار تومان دست پیدا کرده است.