به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار  هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی  که از 8 خرداد ماه میزبان علاقه‌مندان در تالار اصلی تئاتر شهر  بوده  با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 100 هزار تومان، مجموع 30 اجرا (بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و میزبانی از 4 هزار و 802 تماشاگر و فروشی  معادل 320 میلیون 460 هزار تومان  به اجرای خود پایان داد.

نمایش «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی که از روز جمعه 17 تیرماه اجرای خود را  در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر آغاز کرده است تا روز 25 تیر ماه با هفت اجرا، قیمت بلیت 80 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) 907 تماشاگر و 67 میلیون 760 هز ار تومان فروش داشته است.

نمایش «بی‌چرا زندگان» به کارگردانی الهام شعبانی که از روز دوم خرداد ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت 96 تماشاگر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه رفته بود، روز دوشنبه 20 تیرماه  با مجموع 37 اجرا و  2 هزار و 954 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل 129 میلیون و 624 هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

در همین تالار نمایش «تب» به کارگردانی رویا کاکاخانی از روز 24 تیر ماه اجرای خود را آغاز کرده که طی روز اول اجرا با با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان و میزبانی 77 تماشاگر به فروشی معادل 4 میلیون و 970 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم  که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع 20 اجرا و 548 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 22 میلیون و 75 هزار تومان دست پیدا کرد.

لازم به توضیح است اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از«کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تاکنون با در نظر گرفتن ظرفیت 72 نفری تالار، قیمت بلیت 50 هزار تومان، 18 اجرا و 981  تماشاگر به فروشی معادل 40 میلیون  و 370 هزار تومان رسیده است.

نمایش «مجلس شبیه‌خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که از روز 22 تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر روی صحنه رفته با  احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان، قیمت بلیت 50 هزار تومان و 3 اجرا به فروشی معادل 3 میلیون و 400 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی نیز که از  روز اول تیر ماه  در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته، تا کنون با مجموع 19 اجرا و 2 هزار و 488  تماشاگر (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل  72 میلیون و 144  هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «غول نخود فرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم  که از روز 9 تیر ماه   با قیمت بلیت 30 هزار  تومان در تالار هنر  روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع 10  اجرا و یک هزار و 342  تماشاگر (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی  معادل 30 میلیون و 582 هزار تو مان دست یافته است.

نمایش «پنگوئن ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 11  اجرا و یک هزار و  365 تماشاگر  (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل 30 میلیون و 437 هزار تومان  دست پیدا کرده است.