به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار  هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی  که از 8 خرداد ماه میزبان علاقه مندان در تالار اصلی تئاتر شهر  بوده  با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 100 هزار تومان ، تاکنون در مجموع 27 اجرا ( بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) و میزبانی از 4 هزار و 334 تماشاگر، به فروشی معادل 289 میلیون 530 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده که از روز اول خرداد ماه در تالار چهارسو با ظرفیت 132 تماشاگر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه رفته بود ، سرانجام با مجموع  31 اجرا ، 2 هزار و 892 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل 126 میلیون و  492 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بی چرا زندگان» به کارگردانی الهام شعبانی که از روز دوم خرداد ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت 96 تماشاگر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه است، تاکنون با مجموع 30 اجرا و  2 هزار و 308 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل 98 میلیون و  934 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یه روز دیگه » به کارگردانی نادیا فرجی هم  که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع 20 اجرا و 548 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 22 میلیون و 75 هزار تومان دست پیدا کرد.

اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از«کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تاکنون با در نظر گرفتن ظرفیت 72 نفری تالار ، قیمت بلیت 50 هزار تومان و مجموع 425 تماشاگر به فروشی معادل 15 میلیون  و 420 هزار تومان رسیده است.

نمایش «غول نخود فرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم  که از روز 9 تیر ماه   با قیمت بلیت 30 هزار  تومان در تالار هنر  روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع 2 اجرا و 333 تماشاگر (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی  معادل    8 میلیون و 544 هزار و 510 تومان دست یافته است.

نمایش «پنگوئن ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع یک اجرا و 157 تماشاگر  (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل 3 میلیون و 838 هزار و 980 تومان دست پیدا کرده است. نمایش <مبارک در ژاپن>به کارگردانی علی فتحعلی که از تاریخ یکشنبه 5 تیر ماه اجرای خود را با قیمت 50هزار تومان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته ،تاکنون با مجموع 5 اجرا و 630 تماشاگر به فروشی معادل 17میلیون و 968 هزارو 650تومان دست پیدا کرد.