به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در متن پیام نظری آمده‌ است:  

«زیبایی آخرت نزد اهلش از این دنیا, زیباتر است

روزی دیگر با افسوس نو  برآمد و اندوهی بر اندوه فقدان هنرمند عزیزی افزود. کارشناس فرهیخته، زحمتکش، متعهد ِدلداده هنر و حامی گسترش تئاتر استان زنجان مرحومه بانو صدیقه شریف پور در اوج بالندگی، تعهد و گشودگی دعوت حق را با فروتنی پاسخ داد و به دیار جاودانگی رهسپار شد.

روح پاکش، غریق رحمت الهی و خانواده ارجمندش قرین صبر و اجر الهی.

از صمیم قلب فقدانش را به جامعه هنرهای نمایشی کشوربه ویژه هنرمندان شریف و گرانمایه استان زنجان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و خود را در این اندوه عمیق، شریک می‌دانم.»