به گزارش هنرآنلاین به نقل از  روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد. 

نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی  که از 8 خرداد ماه میزبان علاقه مندان در تالار اصلی تئاتر شهر  بوده  با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 100 هزار تومان ، تاکنون در مجموع 22 اجرا ( بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) و میزبانی از 3 هزار و 396 تماشاگر، به فروشی معادل 226 میلیون 930 هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «اسب های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده که از روز اول خرداد ماه در تالار چهارسو با ظرفیت 132 تماشاگر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع  26  اجرا ، 2 هزار و 459 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل 107میلیون و 754 هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «بهشت حکیم الله» به کارگردانی ویدا موسوی  نیز که از اول خرداد ماه در تالار سایه تئاتر شهر  با ظرفیت 72 نفر  و قیمت بلیت 40 هزار تومان روی صحنه رفت،  روز دوشنبه سی ام خرداد ماه  با مجموع 22 اجرا و  885 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) و فروشی معادل 24 میلیون و 770 هزار تومان به اجرای خود پایان داد. 

نمایش «بی چرا زندگان» به کارگردانی الهام شعبانی که از روز دوم خرداد ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت 96 تماشاگر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه است، تاکنون با مجموع 25 اجرا و  یک هزار و 832 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل  76 میلیون و  914 هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «یه روز دیگه » به کارگردانی نادیا فرجی هم  که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع 20 اجرا و 548 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 22 میلیون و 75 هزار تومان دست پیدا کرد.

اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از کارگاه نمایش به تالار سایه مجموعه انتقال یافت که طی این دو اجرا با در نظر گرفتن ظرفیت 72 نفری تالار ، قیمت بلیت 50 هزار تومان و مجموع 111 تماشاگر به فروشی معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان رسید.

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی که از روز اول تیرماه در در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 تماشاگر و قیمت بلیت 40 و 50 هزار تومانی روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 3 اجرا و 352 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)  به فروشی معادل 4 میلیون و 256 هزار و 450 تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بچه های تک استریت کارلو » به کارگردانی آشا محرابی هم  که از 25 اردیبهشت  تا 30 خرداد  با قیمت بلیت 30 هزار  تومان در تالار هنر  روی صحنه رفت، با مجموع   30 اجرا ، 3 هزار و 72  تماشاگر  و 66 میلیون و 809  هزار و 370 تومان  فروش (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به اجرای خود پایان داد.