به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان که از 7 فروردین تا 23 اردیبهشت میزبان علاقه‌مندان در تالار اصلی تئاتر شهر با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 100 هزار تومان بود، در مجموع 36 اجرا با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان میزبان 8 هزار و 499 تماشاگر و فروشی معادل 610 میلیون و 110 هزار تومان بود.

نمایش «هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از 14 فروردین تا 23 اردیبهشت در تالار چهارسو با ظرفیت 101 تماشاگر و قیمت بلیت 70 هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع 31 اجرا ، 2 هزار و 230 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 107 میلیون و 618 هزار تومان دست پیدا کرد.

نمایش «فریاد خاموش» به کارگردانی محمدهادی عطایی نیز که از 23 فروردین تا 23 اردیبهشت در تالار سایه تئاتر شهر  با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 40 هزار تومان روی صحنه رفت، با مجموع 26 اجرا  و یک هزار و 508 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 39 میلیون و 68 هزار تومان فروش کرد.

نمایش «خماری» به کارگردانی امین بهروزی که از روز 14 فروردین ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت 96 تماشاگر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه است، تاکنون با مجموع 31 اجرا و یک هزار و 926 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 77 میلیون و 40 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «تجربه‌های اخیر» به کارگردانی حسین کشفی اصل که از روز یازدهم اردیبهشت اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفته تاکنون با 14 اجرا و  338 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 13 میلیون و 275 هزار تومان دست یافته است.

نمایش «نازگل» به کارگردانی میثم یوسفی که از روز پانزدهم اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 تماشاگر روی صحنه رفته تاکنون با مجموع 8 اجرا و تعداد 618 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و قیمت بلیت 40 و 50 هزار تومان به فروشی معادل 12 میلیون و 531 هزار تومان رسیده است.

نمایش «نینا و جادوی ماه‌ها» به کارگردانی علیرضا دهقانی که از 7 فروردین تا 19 اردیبهشت با قیمت بلیت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت با مجموع 32 اجرا پذیرای 4 هزار و 609 تماشاگر بود که با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان به فروشی معادل 92 میلیون و 774 هزار و 805 تومان دست پیدا کرد.