به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، همزمان با فرارسیدن هفته هنر انقلاب اسلامی محوطه مجموعه تئاتر شهر از روز شنبه بیستم تا پایان روز پنجشنبه بیست و سوم فروردین میزبان اجرای چند نمایش خیابانی، مجالس پرده خوانی و مجالس نقالی با حضور هنرمندان شناخته شده این حوزه ها خواهد بود. 

این ویژه‌برنامه‌ها از ساعت 16 تا 18:30 به همت اداره کل هنرهای نمایشی با همکاری مجموعه تئاتر شهر، شهرداری منطقه 11 تهران، انجمن هنرهای نمایشی ایران و دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی میزبان شهروندان تهرانی در محوطه مجموعه تئاتر شهر است.

برنامه اجراها به شرح زیر اعلام شده است:

*شنبه 20 فروردین:

ساعت 16: «نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد ابوالفضل ورمزیار /  ساعت: 16:25: نمایش خیابانی «29» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صالحیار /  ساعت 16:45:  نمایش خیابانی «منم آرش» به نویسندگی و کارگردانی علی محمد راد منش / ساعت 17:05: نمایش خیابانی «به رنگ پرچم» به نویسندگی و کارگردانی پویا امامی و مجتبی خلیلی / ساعت 17:25: نمایش «روح خدا» به نویسندگی و کارگردانی هومین میر معنوی / ساعت 17:50: نمایش خیابانی «سردار انقلاب» به کارگردانی اکبر قهرمانی / ساعت 18:15 : «نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد میرزا علی

یکشنبه 21 فروردین: 

ساعت 16: نمایش «روح خدا» به نویسندگی و کارگردانی هومین میر معنوی / ساعت: 16:25: «نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد میرزا علی / ساعت 16:45:  نمایش خیابانی «سردار انقلاب» به کارگردانی اکبر قهرمانی / ساعت 17:05: نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد ابوالفضل ورمزیار / ساعت 17:25: نمایش خیابانی «29» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صالحیار / ساعت 17:50: نمایش خیابانی «منم آرش» به نویسندگی و کارگردانی علی محمد راد منش / ساعت 18:15 : نمایش خیابانی «به رنگ پرچم» به نویسندگی و کارگردانی پویا امامی و مجتبی خلیلی

دوشنبه 22 فروردین: 

ساعت 16: نمایش خیابانی «29» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صالحیار / ساعت: 16:25: «نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد ابوالفضل ورمزیار / ساعت 16:45:  نمایش خیابانی «به رنگ پرچم» به نویسندگی و کارگردانی پویا امامی و مجتبی خلیلی / ساعت 17:05: نمایش خیابانی «منم آرش» به نویسندگی و کارگردانی علی محمد راد منش / ساعت 17:25: نمایش خیابانی «سردار انقلاب» به کارگردانی اکبر قهرمانی / ساعت 17:50: «نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد میرزا علی / ساعت 18:15 : نمایش «روح خدا» به نویسندگی و کارگردانی هومین میر معنوی

سه شنبه 23 فروردین: 

ساعت 16: نمایش خیابانی «منم آرش» به نویسندگی و کارگردانی علی محمد راد منش / ساعت: 16:25: نمایش خیابانی «سردار انقلاب» به کارگردانی اکبر قهرمانی / ساعت 16:45:  نمایش خیابانی «29» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صالحیار / ساعت 17:05: «نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد میرزا علی / ساعت 17:25: نمایش خیابانی «به رنگ پرچم» به نویسندگی و کارگردانی پویا امامی و مجتبی خلیلی / ساعت 17:50: نمایش «روح خدا» به نویسندگی و کارگردانی هومین میر معنوی / ساعت 18:15 : «نقالی انقلاب» با هنرمندی مرشد ابوالفضل ورمزیار

در بین این اجراها مرشد جواد خرمی، از هنرمندان شاخص عرصه نمایش‌های آیینی در فواصل زمانی مختلف به اجرای برنامه می پردازد.

IMG-20220408-WA0005