به گزارش هنرآنلاین، گروه آذربایجان نمایشی را بر اساس اثر داستایوفسکی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌برد و گروه تاجیکستان هم نمایش «فردوسی» را در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌کند.

بخش صحنه

 در مجموعه تئاتر شهر، نمایش «ساختن» کارگردان مصطفی ذره پرور (ساعت 18:30و 20:30) در تالار چهارسو، «دختر خجالتی» به کارگردانی جنت سلیم آوا (ساعت 17 و 19)  در تالار سایه، «کل» به کارگردانی  مجتبی محمدی دوست (ساعت 17:30 و 19:30) در تالار قشقایی اجرا می‌شود.

نمایش «فردوسی» به کارگردانی سلطان عثمان اف (ساعت 17و20) در تماشاخانه سنگلج، «خاک سفید» به کارگردانی محمدرضا حلال‌زاده (ساعت 16و19)،«آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی (ساعت 17:30 و 20:30) در تالار استاد سمندریان، «تلفات» به کارگردانی علیرضا معروفی (ساعت16:30و19 ) در تالار حافظ، «یک ماه هزار آسمان» به کارگردانی حمید ابراهیمی (ساعت 18) در برج آزادی به صحنه می‌روند.

بخش خیابانی

در محوطه تئاتر شهر نمایش « چهارشنبه خاتون» به کارگردانی آرزو علیپور (ساعت 11)،«به دنبال خورشید» به کارگردانی حسین نادری (ساعت 11:30)، «روده درازی یک مرده بی صاحب» به کارگردانی هادی کیانی (ساعت16)، « چهارشنبه خاتون» به کارگردانی آرزو علیپور (ساعت 17)، «حیاط خانه ما»  به کارگردانی وحید خسروی (ساعت18:15) ، «قصه کفش‌ها» به کارگردانی روح الله آریس (ساعت 16) به اجرا درمی‌آیند.

همچنین در محوطه خانه هنرمندان ، «مرغ همسایه غاز نیست» به کارگردانی سعیده عبدالهی و مصطفی کلیوندی( ساعت16:30) اجرا می‌شوند.

رادیو– تئاتر

نمایش «ماگفه»  به کارگردانی زهرا اسماعیلی(ساعت 16)، «یواش‌تر شلیک کن» به کارگردانی مجید حمزانلویی (18:15)، «ضیافت مرغان مهاجر» به کارگردانی شیرین سپهراد (ساعت 20) در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شوند وامروز آخرین روز اجراهای رادیو تئاتر در جشنواره تئاتر فجر خواهد بود.

دیگرگونه‌های اجرایی

نمایش «خود» به کارگردانی حسین قاسمی هنر  از ساعت 15 تا۲0 ، هر روز 10 اجرا در پلاتو تمرین شماره 3تئاتر شهر خواهد داشت، نمایش «رها» به کارگردانی مهیار جوادی‌ها (ساعت ۲۰) از مبدا اتوبان کردستان نمایش، «هفت تا نه و نیم» کارگردان مریم خلیلی  (ساعت18) از میدان راه آهن اجرا می‌شوند.