به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی به بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی پیام داد که متن آن بدین شرح است:

«تئاتر و نمایش ایرانیِ همگرا با هویّتِ موردنظر ایران اسلامی، هم‌مدار با مولّفه‌های قوام‌بخشِ فرهنگ مردمی و میراث ملّی ماست. از این روی، این گونه‌ی هنری، یقینا وامدار ارتباط عمیق و زیرمتنیِ حیات فرهنگی و اجتماعی ساکنان این خاک، با گنجینه‌‌ی آیین‌های نمایشی ایرانیان است و زیرساخت اطمینان‌بخشی برای نمادهایِ تکامل‌یافته‌ و هویّت هزاران ساله‌ی ساکنان این سرزمین سربلند .

بنابراین، آنچه امروزه در مفهومِ آیین‌ها و باورهای ایرانی به دست ما رسیده؛ نتیجه و برآمد جریان زلال و مستمرّی است که از پیچاپیچِ تاریخ و حوادث مختلف اجتماعیِ گذشته بر این ملّت، تا اینک پیش‌آمده و همچون میراثی بی‌بدیل، به عنوان امانتی نفیس به دست ما رسیده است .

امانت و میراثی آنچنان پر ارج و قابل اتکاء که به راستی و درستی می‌تواند عاملِ پویایی جامعه‌ی امروز ما و بازتولید و رشدِ هنرهای ملّی اقلیم فرهنگی ما باشد و برای حفظ و تداوم آن و بهره‌گیریِ مفید و کارآمد از این میراث فرهنگی- معنوی بزرگ، بایستی توجّه بیشتر و شایسته‌تری- فراتر از شعارها و انگاره‌های پیشین، به هنرهای نمایشی مبتنی بر آیین‌ها و رسوم اجتماعی و فرهنگ سنّتی این ملّت داشته باشیم .

 اهتمامی از آن گونه که به انجام «پژوهش‌های سازمان‌یافته» در این حوزه و همچنین بهره‌گیری از نتایج روش‌مند و دقیق آن در روزگارِ تقابل و چندگانگی ارزشی با ساکنان اقلیم‌های دیگر و هجومِ نگاه و تفکّر بیگانه با هنجارهای این مردم و مرزهای اخلاقی‌اش  بیانجامد.

 نکته‌ی واپسین از نظر اینجانب، آن‌ست که جهت‌دهی به نوبت‌های پیش برنده‌ی این جشنواره، می‌تواند موجبِ ایجاد جریان و خطّ سیری روشن برای شناسایی ابعاد مختلف آیین‌ها و سنّت‌های نمایشی این سرزمین و نیز رسیدن به نگاهی جامع برای داشتن چشم‌اندازی دقیق و کارآمد، به منظور تدوین برنامه‌های منسجم و نتیجه‌مند در «آموزش مفاهیم و مولّفه‌های ریشه‌دار این میراث کهن» باشد و نقطه‌ای آغازین و رو به رشدی برای «آفرینش‌های روزآمد و جذّاب» در این قلمرو آشنا امّا درواقع  ناشناخته و ارزیابی نشده و گاه محدود شده به تکرار معدودی گونه‌های نمایشی، همچون نقّالی و تعزیه و سیاه‌بازی.

 اینجانب همراه و هم‌نظر با اندیشه‌ورزانِ فعال این عرصه، معتقد است که این میراث عمیق و بیکرانه همچون تاریخ مردم این سرزمین و اندوخته‌های معنویِ گرانقدرشان، بی‌تردید ظرفیتی گسترده و قابل اعتماد و سرمایه‌آور، برای اعتلای همگرایی‌های ملّی ما، ارتقاء روش‌ها و تکنیک‌های آثار نمایشی کشور و راه‌اندازی جریان‌های تحقیقاتی و گرایش‌های بین‌رشته‌ای، رویکردهای اندیشه‌ورزی و حتی فعال کردن عرصه‌های تازه‌ی کارآفرینی برای هنرمندان کشور و نگاه‌های مشتاقِ اهالی هنر تئاتر و نمایش سایر ملل، خواهد داشت .

تلاش و پویش پیوسته‌ی همکاران و هنرمندان همراه با جشنواره‌های هنرهای آیینی و سنّتی این مرز و بوم پرگُهر را  صمیمانه قدر می‌گذارم و روزهای روشن‌تری را برای تئاتر ملّی این کشور، آرزومندم.»

بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از 14 تا 21 آذر ماه به دبیری داود فتحعلی‌بیگی برگزار می‌شود.