گروه تئاتر هنرآنلاین: چه شد که نویسنده با عقابِ المپ‌نشینِ اندیشه و سینۀ افگار به پستو خزید و قلم را غلاف کرد و سر به زیر انداخت و میان مردم گم شد؟! چه شد که نانویسندۀ پرعار و بی‌درد به میدان آمد و قهقهه سر داد و سبک‌سرانه نوشت و مدعی شد؟! چه شد که نویسنده بهای نوشته‌اش، شیرۀ جانش، افشرۀ روانش را اندک یافت؟ چه رفت بر سازوکار این مملکت تا نویسنده از حقوق خود نه بداند نه به آن ببالد؟ و اینچنین قدرِ آنکه می‌باید بر فراز باشد، اندک شد و فرود آمد.

این پاره‌ای از حکایت پرشور و شغبی است که برخی از اهالی قلم، خاصه نمایشنامه‌نویسی و اهلِ تئاتر، در نخستین شمارۀ «کتاب آواژ»، با نام «نویسنده نمرده است»، دربارۀ آن سخن گفته‌ و زیر و بالایش را وارسیده‌اند.کتاب آواژ اراده‌ای است برای پرداختن به آن دسته از مصائب و حقوق نویسندگان و مترجمان آثار دراماتیک که کم‌تر به آن پرداخته شده است. این پرداخت در حسرت‌انگیزترین صفحه‌های کتاب آواژ با یادکردن از فراموش‌شدگانی همچون «آرمان امید» جلوه می‌کند که عطای نوشتن را به لقایش بخشیده و با همه پرندگانِ تیزپروازِ اندیشه و قلمش، عزلت گزیده و خاموشی برگزیده است.

خواندن کتاب آواژ مانند اینست که یک تئاتری دست‌تان را گرفته باشد و به پستوی صحنۀ نمایش برده باشد. اینکه می‌گویم پستوی صحنه، صرفا پشت‌صحنۀ اجرا نیست. بلکه این پستو تا روان و جانِ آزرده و دمِ برنیاوردۀ نویسندگان، بازیگران و فعالین حوزه نمایش و نمایش‌نامه‌نویسی دراز می‌شود. جایی که این صحنه به داغی بر دل شباهت می‌برد.

در نخستین شمارۀ کتاب آواژ از هم‌قطاران خواسته شده بگویند آنچه باری‌ست بر دوش و دل‌. صفحه‌آرایی و سیمای آن نیز بسیار ساده و بدون بزک های بی جهتِ حواس پرت کن از آب درآمده است و علاوه بر نقش بستن متن نوشته‌ها و گفت‌وگوها، به طرح‌واره‌ای از چهرۀ نویسندگان و مصاحبه‌شدگان هم مزین شده است.

در این شماره، خسرو حکیم‌رابط از این گفته که چه کسی هنرمند و نویسندۀ حقیقی‌ست. این‌که قلمش تا نا در نای دارد خواهد نوشت. صدرالدین زاهد مفصل از آن نوشته است که حقوق موالف یعنی چه، و حق و حقوق موالفین و مترجمین در ممالک دیگر چگونه است و در ایران چگونه. محمد متوسلانی از این می‌گوید که قوانینی برای حفظ حقوق موالفین تصویب شده است، اما اراده‌ای برای اجرایش نیست. ناصح کامگاری کوتاه از تیری به جگر نشسته تا سوفار گفته. علاوه بر اینان، رضا فیاضی، سامی صالحی‌ثابت، فرشته فرشاد، محمدرضا قلی‌پور، معین محب‌علیان، علی شمس، احسان زیورعالم و احمدرضا حجارزاده نیز در این شماره قلم‌زده‌اند.کتاب آواژ به همت محمدرضا قلی‌پور، مدیر انتشارات آواژ منتشر شده است. علاوه بر آن، به رایگان بر سایت این انتشارات به دوستداران هدیه شده است. در آخر باید آورد که کتاب آواژ هم‌چنان که با عنوانش نمردن نویسنده را نوید می‌دهد، می‌گوید که خاموشی تقوای ما نیست.