به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی گروه، «مهمان سرای دو دنیا» برداشتی از نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت است که این روزها مراحل تمرین و آماده سازی را برای اجرا سپری می‌کند.

در یادداشت کارگردان برای این نمایش آمده است: این نمایش درباره انسان هایی است که در عالم برزخ یا اغمای روحی هستند و با حقیقت‌ها، شکست‌ها، تلخی‌ها و رویاهای دنیوی مواجه می‌شوند. شیوه اجرایی نمایش مدرن است و به زودی عوامل و بازیگران کار معرفی می‌شوند.