به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، در این بازدید ابراهیم گله‌دارزاده رییس تئاتر شهر از مرمت ها و بازسازی هایی که در تئاتر شهر انجام شده است، ضرورت های این مجموعه در زمینه مرمت و همچنین درباره پیگیری ها و اقداماتی که تاکنون برای وضعیت حریم تئاتر شهر انجام شده و شرایط اجراهای تئاتر شهر گزارشی ارائه کرد.

سرپرست معاونت امور هنری با تاکید بر اهمیت تئاتر شهر و حفاظت مناسب این مجموعه گفت: ضرورت دارد که با بررسی و آسیب شناسی دقیق ساماندهی مجموعه تئاتر شهر در تعامل با نهادهای مختلف پیگیری و شان این مجموعه هنری و فرهنگی در ارتباط با جامعه حفظ شود.