به گزارش هنرآنلاین، اجرای پژوهشی و معرفی سبک اجرایی اودیسی– یکی از هشت گونۀ نمایشی موزیکال هندی– با عنوان دیگر-دگرگونی، در آخرین روزهای شهریور توسط آبتین جاوید در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفت.

هند بیش از هزار گونۀ نمایشی عامیانه دارد که با معیارشناسی‌های آکادمیک تنها هشت گونۀ آن به رتبۀ کلاسیک رسیده‌اند. فیلترگذاری‌هایی نظیر: پیشینه‌دار بودن، روش تدریس، لباس و متعلقات اجرایی، موسیقی و ویژگی‌های اجرایی مختص به هر سبک، معیارهای اصلی کلاسیک شمردن یک سبک نمایشی موزیکال در هند است. آبتین جاوید از میان کاتاکالی، موهینیتام، بهاراتاناتیام، شاتریا، کوچیپودی، مانیپوری و کَتَک، در محضر استاد راملی ابراهیم از مکتب استاد دباپراسادداس به فراگیری نمایش موزیکال اودیسی پرداخته و به تازگی به معرفی این نمایش در ایران روی آورده است. وی برای نخستین بار در ایران با همکاری خانه نمایش مهرگان و هما جهانی و زهرا روزبه در جایگاه کارگردانان این رویداد، به معرفی خط به خط اودیسی پرداخته و در پایان به گفت‌وگو و پاسخگویی به مخاطبان پرداخت. 

اودیسی از دیدگاه ساختاری می‌تواند به نمایش‌های ایمایی ایرانی روح و جان دوباره‌ای بخشیده و هنرهایی نظیر شبیه‌خوانی را متحول کند. 

دیگر- دگرگونی، اجرای پژوهشی اودیسی از 28 شهریورماه 1400 در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفت.