به گزارش هنرآنلاین، پس از شماش آرا هیات مدیره منتخب به ترتیب کسب آرا به شرح زیر برگزیده شدند:

اعضای اصلی

۱. مهدی قلعه

۲. علی فروتن

۳. روشنک کریمی

۴. مجید قناد

۵. احسان مجیدی

۶. مجید نصیری

۷. مجتبی کاظمی

اعضای علی البدل

۸. علی صفا

۹. حامد زحمتکش

۱۰. جواد مهدی

بازرس اصلی

مریم خاکسار تهرانی

بازرس علی البدل

بهنام حبیب پور

این رویداد که اولین انتخابات انجمن صنفی سراسری تئاتر کودک و نوجوان ایران بود با حضور نماینده وزارت کار و هیات رئیسه ناظر بر انتخابات با حضور رئیس سنی جلسه منصور خلج برگزار شد.

در این مجمع علاوه بر انتخابات هیات مدیره و بازرسان، اساسنامه پیشنهادی و روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اطلاع رسانی به تصویب رسید.