به گزارش هنرآنلاین، این جلسه با هدف جلب مشارکت شهرداری منطقه ۱۲ در برگزاری چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار و با استقبال شهردار منطقه ۱۲ مواجه شد. مسافرآستانه ضمن تشریح شرایط جشنواره چهلم و لزوم مشارکت نهادها و سازمان‌های فرهنگ‌مدار خواستار مشارکت شهرداری در برگزاری شایسته چهلمین دوره جشنواره بین المللی فجر شد.

دکتر سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ از این موضوع استقبال و قول همکاری در مشارکت و همراهی در برگزاری جشنواره را اعلام کرد. پس از این توافق اولیه مقرر شد سطح و نوع مشارکت منطقه ۱۲ در جلسات مشترک آتی بررسی و مصوب شود.