به گزارش هنرآنلاین، دبیرخانۀ «نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه‌‌پژوهی ایران» ضمن سپاس از همۀ پژوهشگرانی که چکیده و اصل مقالۀ خود را در مهلت مقرر به کنفرانس ارسال کرده‌‌اند، خبر داد: با همیاری اعضای هیئت علمی و کمیتۀ داوران، کلیۀ مقالات ارزیابی شد و جمع‌بندی نظر داوران دربارۀ مقالات پذیرفته شده، در سه بخش به ترتیب الفبایی عنوان مقاله اعلام شد.

این سه بخش شامل: الف- مقالاتی که برای بررسی به مجلات علمی-پژوهشی همکار با کنفرانس ارسال می‌شود. (۱۹ مقاله)، ب‌-  مقالاتی که برای سخنرانی در کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس (ISC) پذیرفته شده‌ است. (۳۰ مقاله) و ج‌-   مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس (ISC) پذیرفته شده است. (۲۳ مقاله) است.

نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه‌‌پژوهی ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹، به دبیریِ پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی از سوی «کانون نمایشنامه‌‌نویسان و مترجمان خانۀ تئاتر ایران» با مشارکت «مؤسسۀ فرهنگی هنری سپندار جاودان خرد»، در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

الف- مقالاتی که برای بررسی به مجلات علمی- پژوهشی همکار با کنفرانس ارسال می‌شود:

 ۱. اهمیت نمادپردازی در نمایشنامه‌نویسی پس از انقلاب اسلامی ایران

۲. بررسی تطبیقی جلوه‌های پنهان دراماتیک در نمایشنامه «مرگ یزگرد بهرام بیضایی» و فیلمنامۀ «ماهی و گریه شهرام مکری» با رویکرد انسان‌شناسی نمادین

۳. بررسی تطهیر یا تفسیر شخصیت ضحاک در اقتباس بهرام بیضایی از شاهنامۀ فردوسی در نگارش نمایشنامۀ «اژدهاک»

۴. بررسی چگونگی تبدیل یافته‌های پژوهش میدانی به درام مستند، برپایۀ دیدگاه ستمدیدگان بوال (نگارش نمایشنامۀ «فریک» براساس تجربۀ زیستۀ کودکان و نوجوانان در کمپ ترک اعتیاد).

۵. بررسی نمایشنامه‌های کودک جبار باغچه‌بان؛ با تمرکز بر تأثیر ادبیات عامیانه و توجه به نقش دختران در نمایشنامه‌ها.

۶. تحلیل گفتگو و گفتگومندی در نمایش‌‌نامۀ «صیادان» اثر اکبر رادی.

۷. ترجمۀ فرهنگی در ادبیات نمایشی دوران پهلوی اول و دوم (۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به دو نمایشنامه از رفیع حالتی و معزالدیوان فکری.

۸. تئوری روایت در ترجمۀ مجدد متون نمایشی؛ مطالعۀ موردی ترجمه‌‌های مجدد «در انتظار گودو».

۹. جستاری درباب ضرورت سنجش، تأمل و بازنگری دربارۀ اصطلاح «نمایشنامه» با تأکید بر گفتمان‌های نو در مطالعات تئاتر و هنرهای دراماتیک

۱۰. خوانشی نو از بازآفرینی هویّت ملّی در اندیشۀ ادبیات نمایشی کودک و نوجوان ایران.

۱۱. رفتارشناسی مارکسیست‌های ایرانی از دریچۀ نشانه‌ شناسی فرهنگی با تمرکز بر فعالیت‌های عبدالحسین نوشین و نمایشنامۀ «مرغ سحر».

۱۲. ریخت‌شناسی نمایش‌های عامیانۀ زنانه.

۱۳. شخصیت‌‌پردازی نمایشنامه‌های کودکان (نگاهی به مجموعۀ ۸ جلدی نمایشنامۀ کودک امروز).

۱۴. گسست و پیوستگی فرهنگی تئاتر ایران در برخورد با سنت و تجدد پهلوی اول؛ بررسی موردی نمایشنامۀ «جعفرخان از فرنگ برگشته» اثر حسن مقدم.

۱۵. مطالعۀ تطبیقی اساطیر ترکیبی و پیکرگردانی در آثار بهرام بیضایی و غلامحسین ساعدی بر مبنای نظریۀ بیش‌ متنیت ژراژ ژنت

۱۶. مطالعۀ جنبه‌های نمایشی خاطره و خودنگاری در ادبیات نمایشی بر اساس آراء ریکور با نگاهی به دو نمایشنامه از علیرضا نادری و ساناز بیان

۱۷. نشانه‌شناسی زبان نمایشی در ادبیات دراماتیک با رویکرد استعاره و مجاز

۱۸. نمود جنبه‌‌های گزاره گرایانه در دو نمایشنامه «موش» و «پرواربندان»

۱۹. واکاوی قابلیت‌های نمایشی منظومه‌‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو، دربارۀ درام (مورد پژوهی: خانۀ سریویلی)

ب‌-  مقالاتی که برای سخنرانی در کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات (ISC) پذیرفته شده‌ است:

 ۱. آخوندزاده و ذهنیت انتقادی

۲. اهمیت نمادپردازی در نمایشنامه‌نویسی پس از انقلاب اسلامی ایران

۳. اولین زن نمایشنامه‌نویس برای کودکان ناشنوا

۴. بررسی تطبیقی جلوه‌‌های پنهان دراماتیک در نمایشنامه «مرگ یزگرد بهرام بیضایی» و فیلمنامۀ «ماهی و گریه شهرام مکری» با رویکرد انسان‌شناسی نمادین

۵. بررسی تطبیقی و تحلیلی روایت‌شناسی غیرطبیعی در نمایشنامه‌‌های دهۀ چهل و هشتاد خورشیدی ایران؛ مطالعه موردی: عباس نعلبندیان و بهمن فرسی (دهۀ چهل)، محمد رحمانیان و نغمه ثمینی (دهۀ هشتاد)

۶. بررسی تعارض سنت و مدرنیسم در نمایشنامۀ «جعفرخان از فرنگ آمده»؛ تقابل ایرانیان با دنیای جدید در نخستین نمایش ایرانی

۷. بررسی چگونگی تبدیل یافته‌های پژوهش میدانی به درام مستند، برپایۀ دیدگاه ستمدیدگان بوال (نگارش نمایشنامۀ «فریک» براساس تجربۀ زیستۀ کودکان و نوجوانان در کمپ ترک اعتیاد)

۸. بررسی نمایشنامه‌‌های کودک جبار باغچه‌بان؛ با تمرکز بر تأثیر ادبیات عامیانه و توجه به نقش دختران در نمایشنامه‌‌ها

۹. پژوهشی در ویژگی‌های نمایشنامه‌ای میرنوروزی بر اساس آرای باختین

۱۰. تأثیر ادب فارسی بر نمایشنامه‌نویسان مدرن

۱۱. تحلیل ساختاری تئاتر دفاع مقدس از منظر هنر متعهد

۱۲. تحلیل ساختمایه‌ای و موضوعی نمایشنامه‌نویسان دانشجویی با تمرکز بر آثار برگزیده جشنواره تئاتر دانشجویی

۱۳. تحلیل گفتگو و گفتگومندی در نمایشنامۀ «صیادان» اثر اکبر رادی

۱۴. ترجمۀ آثار نمایشی در دورۀ قاجار و مشروطه (نخستین زن ایرانی مترجم نمایشنامه)

۱۵. ترجمۀ فرهنگی در ادبیات نمایشی دوران پهلوی اول و دوم (۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به دو نمایشنامه از رفیع حالتی و معزالدیوان فکری

۱۶. تفاوت دیدگاه چهار نمایشنامه نویس مطرح معاصر (ساعدی، رادی، چرمشیر، رحمانیان) بر اساس تحولات فرهنگی و اجتماعی در بیان نقش زنان در آثار خود

۱۷. تئوری روایت در ترجمۀ مجدد متون نمایشی؛مطالعۀ موردی ترجمه‌ های مجدد «در انتظار گودو»

۱۸. جستاری درباب ضرورت سنجش، تأمل و بازنگری دربارۀ اصطلاح «نمایشنامه» با تأکید بر گفتمان‌های نو در مطالعات تئاتر و هنرهای دراماتیک

۱۹. خوانشی نو از بازآفرینی هویّت ملّی در اندیشۀ ادبیات نمایشی کودک و نوجوان ایران

۲۰. رفتارشناسی مارکسیست‌های ایرانی از دریچۀ نشانه‌ شناسی فرهنگی با تمرکز بر فعالیت‌های عبدالحسین نوشین و نمایشنامۀ «مرغ سحر»

۲۱. ‌ریخت‌‌شناسی نمایش‌های عامیانۀ زنانه

۲۲. شخصیت‌پردازی نمایشنامه‌‌های کودکان (نگاهی به مجموعۀ ۸ جلدی نمایشنامۀ کودک امروز)

۲۳. شگردهای اقتباس از متون کهن برای نمایشنامه‌‌های مخصوص نوجوانان؛ مطالعۀ موردی شش نمایشنامۀ اقتباسی از شکرخدا گودرزی

۲۴. قابلیت دراماتیک شعر معاصر با تأکید بر شعر «نام تمام مردگان یحیی است» از محمدعلی سپانلو

۲۵. مطالعۀ تطبیقی اساطیر ترکیبی و پیکرگردانی در آثار بهرام بیضایی و غلامحسین ساعدی بر مبنای نظریۀ بیش‌ متنیت ژراژ ژنت

۲۶. مطالعۀ چگونگی شکل گیری نمایشنامه از آیین‌ های نمایشی مربوط به درخت و انسان با تکیه بر نظریۀ «محیط شناسی فرهنگی» ژولین استیوارد

۲۷. مطالعۀ نمایشنامه‌ های میرزاده عشقی از دیدگاه تاریخ گرایانۀ جدید

۲۸. نشانه شناسی زبان نمایشی در ادبیات دراماتیک با رویکرد استعاره و مجاز

۲۹. نمود جنبه‌‌های گزاره‌گرایانه در دو نمایشنامه «موش» و «پرواربندان»

۳۰. واکاوی قابلیت‌های نمایشی منظومه‌‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو، دربارۀ درام (مورد پژوهی: خانۀ سریویلی)

 ج‌-   مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس(ISC) پذیرفته شده است:

 ۱. بدن ایدئولوژیک: تأثیر گفتمان شرق شناسی وارونه؛ بازنمایی بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران

۲. بررسی انواع آیرونی از منظر داگلاس کالین موکه در نمایشنامه‌‌های علیرضا نادری؛ بررسی موردی نمایش‌‌نامه‌‌های «سعادت لرزان مردمان تیره‌‌روز» و «دیوار»

۳. بررسی تطبیقی جنبه‌های دراماتیک دو داستان «کنیزک و پادشاه» در مثنوی مولوی و «بیژن و منیژه» شاهنامۀ فردوسی، با رویکرد نمایشی ارسطو

۴. بررسی ساختارگرایانۀ سه نمایشنامۀ «چوب به دست‌های ورزیل»، «آی بی‌کلاه، آی باکلاه» و «دعوت» از غلامحسین ساعدی بر اساس الگوی کنشگر گرماس

۵. بررسی کهن الگوی زن خردمند در نمایشنامۀ «شب هزار و یکم» بهرام بیضایی با رویکرد روانشناسانۀ مدل سه بعدی خرد آردلت

۶. بروز وضعیت اجتماعی ایرانیان در قرن ۱۹ میلادی در ادبیات نمایشی مذهبی و نسخه‌ های تعزیه

۷. بیگانه و بیگانگی در درام معاصر ایران؛ مطالعه موردی: آثار بهمن فرسی و بیژن مفید

۸. تأثیر زاویۀ دید مستندساز از واقعیت سوژه در مستند رادیویی بر پایۀ نظریه‌ های روایت

۹. تاثیر مسئلۀ «اشتغال» در رشد و تحول «شخصیت» در نمایشنامه های دهۀ شصت اکبر رادی بر اساس نظریۀ «موقعیت منزلتی» ماکس وبر

۱۰. تحلیل تطبیقی اندیشۀ اساطیری سوفوکل و بهرام بیضایی در چارچوب آرای کمپبل

۱۱. تحلیل ساختاری اساطیر در دو نمایشنامه از بهرام بیضایی با رویکرد اسطوره‌شناسی کنش گرای ژورژ دومزیل (مرگ یزگرد و فتح‌نامه کلات)

۱۲. تحلیل ساختاری و مضمونی نمایشنامۀ «زمستان ۶۶» نوشتۀ محمد یعقوبی

۱۳. تحلیل شخصیت‌های زن در سه نمایشنامۀ «افرا»، «نگین» و «خواب در فنجان خالی»، در چارچوب دانش انسان‌شناسی مارگارت مید

۱۴. شگردهای ایجاد تعلیق در درام نویسی و آثار اقتباسی از قصص آشنا با نگاه ویژه به داستان سیاوش

۱۵. طراحی موقعیت، زمان و مکان در تئاتر خیابانی با توجه به نظریۀ تئاتر محیطی ریچارد شکنر

۱۶. قابلیت‌های نمایشی خسرونامه برای تبدیل به نمایشنامۀ سیاه بازی

۱۷. کارکرد اپوخه در نقد متون ادبیات نمایشی با بررسی موردی نمایشنامه‌های اکبر رادی

۱۸. گروتسک، مؤلفه‌ها و عملکرد آن در نمایشنامه‌های غلامحسین ساعدی

۱۹. مطالعۀ رضا کمال شهرزاد از رهگذر رمزگان‌های فرهنگ هزار و یک شبی با تمرکز بر نمایشنامۀ «شب هزار و یکم»

۲۰. ندبه نیایشگاه آناهیتا، طربنامۀ برناکشی

۲۱. واکاوی تحول نحوۀ نمایش معضلات زنانه از نمایش‌ های شادی آور زنانه به تئاتر

۲۲. واکاوی عوامل شکل دهنده به رابطه بالادست/ زیردست در محیط کار (با تمرکز بر نمایشنامه‌ های سیاه بازی)

۲۳. واکاوی مناسبات اجتماعیِ معاصر ایران، در آثار اکبر رادی بر پایه آرایِ تری ایگلتون

یادآور می‌شود، متعاقباً در بارۀ جدول برنامه‌های کنفرانس و لینک شرکت در نشست‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.