به گزارش هنرآنلاین، هیأت انتخاب نخستین جشنواره تئاتر تجربی مختص متشکل از مهدی مشهور، حمید پورآذری و نرگس هاشم پور پس از بررسی آثار ارسالی، برگزیدگان بخش ایده هایی برای ارتکاب به اجرا را به شرح ذیل معرفی کردند:

جایزه اول، دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی جشنواره تعلق می گیرد به محمد اوحدی حائری برای ایده اجرایی فعل تابو

جایزه دوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره تعلق می گیرد به البرز صادقی برای ایده اجرایی «؟»

جایزه سوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره تعلق می گیرد به باران زارع برای ایده اجرایی در دل نامه

لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره بدون الویت تعلق می گیرد به امیرمحمد ابراهیمی و پویا کاظمی برای ایده اجرایی بازنمایی و وحید زبرجدی برای ایده اجرایی پاندومی

هیأت انتخاب، همچنین برای اجرا در سال دوم جشنواره یک اثر را به صورت قطعی و 12 اثر را برای بررسی بیشتر به دبیرخانه جشنواره معرفی کرد:

ارتکاب اجرای وارم آپ به کارگردانی احسان شایان فرد به صورت قطعی انتخاب و مستقیما در سال دوم جشنواره اجرا خواهد شد.

نمایش های ذیل بدون الویت جهت بررسی بیشتر به دبیرخانه جشنواره معرفی شدند:

1- منشا انواع، محمد رضا تهرانی  فر

2- اورستیا، علیرضا خسروآبادی

3- فرسا، حامد راد

4- باران زارع، در دل نامه

5- پاندمی، وحید زبرجدی

6- بازنمایی در سه اجرا، امیرمحمد ابراهیمی و پویا کاظمی

7- فعل تابو، محمد اوحدی حائری

8- «؟» البرز صادقی

9- خوردن و آشامیدن در زمان حال ساده، نازنین صنعت کار

10- ایدئوگرام، نگین ضیایی

دو اثر زیر برای حضور در بخش رویداد اجرا معرفی شدند:

1- ویدیوآرت ممارست، رها امامی

2- اکسیون بندانداز، سرمد بختیاری نیا

لازم به ذکر است حضور هیچ کدام از این 12 اثر در سال دوم جشنواره قطعی نبوده و نحوه بررسی و انتخاب آثار برتر جهت اجرا در سال دوم جشنواره از سوی دبیرخانه اعلام خواهد شد. جشنواره تئاتر تجربی مختص به دبیری علی حجی در بندر گناوه برگزار می شود.