به گزارش هنرآنلاین، در این کارگاه برای بیشتر حاضران این سئوال پیش آمده بوده با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از ویروس کرونا و اجرای آنلاین نمایش‌ها، چگونه می‌توان علاوه بر حفظ حرمت تئاتر از امکانات دوربین و تصویر استفاده کرد؟

اطراقچی نیز با ارائه مباحثی در مورد میزانسن، توضیح داد چقدر می‌توان با  دوربین و قاب بسته خلاقیت بیشتری در میزانسن‌ها به وجود آورد و اتفاقات جدیدتری را در نمایش رقم زد.

سپس مطرح شد به این ترتیب آیا فیلم با فیلم ادغام نمی‌شود؟ که اطراقچی توضیح داد: اگر بخواهد کات بخورد و تدوین شود بیشتر شکل فیلم پیدا می‌کند ولی اگر برای یک کار میزانسن طراحی شود، یک تِک باشد و حرمت تئاتری آن حفظ شود نه تنها ایرادی ندارد بلکه کمک کننده نیز هست. حتی دوربین و قاب دوربین به یک‌سری میزانسن و اتفاقات کمک می‌کنند.

در کارگاه "کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب" بیشتر بر این مسئله تاکید شد که قاب دوربین چه کمکی می‌تواند در استفاده از میزانسن داشته باشد ضمن این که بتوان فرمت تئاتر را حفظ کرد که با سینما و یا تصویر اشتباه گرفته نشود.

آشنایی با لنز هم در این کارگاه مطرح شد در حدی که هنرجویان بدانند لنز چه کاربرد و استفاده‌ای دارد.

در نهایت کارگاه "کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب" با پاسخ‌گویی به تمامی سئوالات مطرح شده به پایان رسید.