به گزارش هنرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، در متن پیام "سیدمحمدمجتبی حسینی "آمده است:

"هوالبصیر

هنر تصویر جهان هستی است و پدیده ها و چگونگی زیستن، نگریستن و اندیشیدن به این جهان در بستر هنر ممکن است. تئاتر نیز به گذشته، امروز و آینده جهان با زبان، بیان و شیوه اجرای زمان خود می نگرد و می اندیشد. تجربه ها، آموزه ها و منابع سرشار در فرهنگ و تاریخ و ادیان تاکنون منشا آثار هنری شده اند و هنوز در گنجینه های دینی و فرهنگی ما نکاتی نهفته است که قابلیت بیان هنری دارد. آیات و روایات دینی گرچه به شیوه هایی گفته شده اما منابع سرشاری است که ذهن پرسشگر و جستجوگر هنرمندان می تواند با توجه به مسایل جهان معاصر به آیات و روایات دینی بپردازد و با بیان نوین و متناسب با شرایط جامعه امروز، آثار هنری عمیقی را بر اساس آنها تولید و ارائه کنند. تئاتر هنر اندیشه و دعوت به اندیشیدن است و می تواند فرصت هایی را برای تفکر و بازاندیشی درباره روایت های دینی و اعتقادی فراهم کند.

جشنواره تئاتر آیات بر مسایل اعتقادی و دینی تمرکز دارد و می تواند با نگاه عمیق و دقیق به این مسایل در جهان و جامعه معاصر متمایز از رویدادهای دیگر قرار بگیرد و توجه و گفتگو در این زمینه را در هنرمندان منتقدان و مخاطبان طرح کند. جشنواره تئاتر آیات در دوره سوم قرار دارد و شایسته است با نگاه آسیب شناسانه و کارشناسی ابعاد هنری و اجرایی آن بررسی شود.

همراهی و همکاری هنرمندان گرانقدر تئاتر، نهادهای استان خراسان شمالی و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را در برگزاری سومین جشنواره تئاتر آیات قدر می دانم و سلامت و موفقیت را برای هنرمندان و دست اندرکاران جشنواره از درگاه خداوند متعال خواستارم."