به گزارش هنرآنلاین،"ده فرمان" اقتباس ویژه کارگردانان و نمایشنامه‌نویسان است و نگاه تخصصی به دو مقوله اقتباس و تألیف در تئاتر دارد. کتاب پس از بررسی تاریخچه اقتباس در غرب و ایران و نگاهی به معتبرترین نظریه‌های اقتباس در تئاتر جهان در گام نخست سعی به شناخت و اصلاح غلط‌های رایج تئاتر ایران در دو حوزه کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی با محوریت اقتباس داشته و در گام بعدی با معرفی معیارهای جهانی، مبانی کلیدی اقتباس و تألیف تئاتر را تبیین و شرح کرده است.

"ده فرمان اقتباس" یک کتاب نظریه و تئوری صرف نیست بلکه کتاب جامع راهنما و کتاب کار است. از این رو در این کتاب تمرینات ویژه‌ای برای مهارت‌ورزی علاقه‌مندان دو حوزه کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی در نظر گرفته شده است. ده فرمان یا همان ده متغیر کلیدی تألیف و اقتباس در تئاتر و ماتریس‌های شکل گرفته از رابطه چند سویه این ده فرمان با هم، به طور مبوسط و با ذکر مثال‌هایی از چهار شاهکار جهانی اقتباسی از شخصیت شبه تاریخی "هملت" و سه شاهکار جهانی اقتباسی از شخصیت افسانه‌ای "ادیپ" شرح داده شده‌اند.

این کتاب فارغ از خطاها و کاستی‌های ناگزیرش، انعکاس زاویه دید منحصر به فرد یک هنرمند تئاتر ایران امروز است که سعی کرده نتیجه نُه سال پژوهش نظری و عملی خود در گروه نمایشی بچه‌های شاهکار را مکتوب و ثبت کند. از این رو پنج اقتباس مهم گروه همراه با مطالعات اجرا، ماتریس‌های اقتباس، طرح اجرا و یک نمایشنامه اقتباسی گروه در این کتاب گنجانده شده تا خواننده ایرانی و جهانی کتاب مصادیق و بازتاب عینی نظریه‌پردازی و تجربه‌اندوزی نگارنده را ببیند.

کتاب"ده فرمان " در 240 صفحه و با قیمت 43 هزار تومان به نویسندگی سامی صالحی ثابت توسط انتشارات چارسوبه چاپ رسیده و توسط پخش چشمه، توزیع خواهد شد.