به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، این جلسه با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای نمایشی، هیأت موسس، هیأت مدیره، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل برگزار شد.

در این جلسه، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران و بازرس قانونی، گزارش عملکرد یک سال موسسه را براساس استانداردهای حسابرسی ارائه کردند و در ادامه، حسابرس مستقل نیز گزارش حسابرسی را ارائه کرد و براساس گزارش مزبور تکالیف قانونی تعیین و ابلاغ شد. همچنین بر ضرورت شفافیت و عمل به قوانین و مقررات و توجه به ظرفیت های ارزشمند استانی تاکید شد.

مجمع عمومی موسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی به منظور انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال 1397 به صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می‌شود و تکالیف قانونی هر موسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پی‌گیری خواهد شد.