به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، در هفتادونهمین شماره فصلنامه‌ علمی - پژوهشی تئاتر شش مقاله به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارتند از:

آفرینش نمایش از فلسفه: خوانش کیرکگاردی از نمایش‌نامه‌ی «مراسم قطع دست در اسپوکَن» مارتین مک‌دونا/ نویسندگان: مهدی محمدی کیاکلااملشی / محمدرضا شریف‌زاده / سید مصطفی مختاباد

جایگاه تکنولوژی هولوگرافی و ویدئومپینگ در هنرهای اجرایی در قرن بیست‌ویکم / نویسندگان: مسعود دلخواه / آسیه انصاریان

بررسی نمودهای سبک زندگی در دال‌های مادی نمایش‌نامه‌ی نگاه‌مان می‌کنند با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی بر اساس آرای تئوون لیوون / نویسندگان: شادی کرم‌رودی/ آزاده شاهمیری

نقش "زشتی" در تراژدی‌های منتخب دوره آتیکا در یونان با تکیه بر آراء افلاطون و ارسطو / نویسندگان: عیسی نوری وایقان / شمس‌الملوک مصطفوی / اسماعیل شفیعی

مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیکِ شرق و غرب در روند مدرن‌سازیِ گونه‌های نمایشیِ ژاپن / نویسنده: محمّد اوحدی حائری

مطالعه عناصر ساختاری و محتوایی آیین سینه‌زنی دواره‌ای به مثابه یک  نمایش / نویسندگان: جهانشیر یاراحمدی / مهدی نصیری

مشاغل و حرفه‌ای بودن در فرهنگ و هنر / مترجم‌ها: سعید اسدی/ سپهر اسدی

شماره‌ 79 فصلنامه‌ تئاتر ویژه زمستان 1399 و با بهای دوازده‌هزار تومان برای علاقه‌مندان حوزه‌ تئا‌تر منتشر و توزیع شده است.